ചന്ദ്രന്‍


ഭൂമിയുടെ ഒരേയൊരു പ്രകൃതിദത്ത ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രന്‍. സൗരയൂഥത്തിലെ 8 ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ഉപഗ്രഹങ്ങളില്‍ വലിപ്പം കൊണ്ട്‌ ചന്ദ്രന്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്‌. ഭൂമിയില്‍ നിന്ന്‌ ശരാശരി 3,84,403 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌. 3,474 കി.മീ. ആണ് വ്യാസം, ഇത് ഭൂമിയുടെ വ്യാസത്തില്‍ നാലിലൊന്നിനെക്കാള്‍ അല്പം കൂടുതലാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീര്‍ണ്ണം ഭൂമിയുടേതിന്റെ പത്തിലൊന്നിലും കുറവാണ്. ആദ്യമായി ചന്ദ്രോപരിതലം സ്പര്‍ശിച്ച മനുഷ്യനിര്‍മിത വസ്തു ലൂണ 2 ആണ്‌. 1969-ല്‍ അപ്പോളോ 11 എന്ന ശൂന്യാകാശയാനത്തിലെ യാത്രികർ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ മനുഷ്യരായി. ഭൂമിക്ക്‌ പുറത്ത്‌ മനുഷ്യന്‍ ചെന്നെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു ശൂന്യാകാശഗോളം ചന്ദ്രനാണ്‌.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക...