സോറന്‍ കീര്‍‌ക്കെഗാഡ്

പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ (മേയ് 5, 1813 - നവംബര്‍ 11, 1855) ഡെന്‍മാര്‍ക്കില്‍ ജീവിച്ച തത്ത്വചിന്തകനും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനും ആയിരുന്നു സോറന്‍ കീര്‍‌ക്കെഗാഡ്. അക്കാലത്ത് ഡെന്‍മാര്‍ക്കില്‍ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഹേഗേലിയന്‍ തത്ത്വചിന്തയേയും അവിടത്തെ ക്രൈസ്തവസഭയുടെ ഉള്‍ക്കാമ്പില്ലാത്തതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നിയ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും കീര്‍‌ക്കെഗാഡ് ശക്തിയായി എതിര്‍ത്തു. ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, വ്യവസ്ഥാപിത ക്രിസ്തുമതം, ക്രൈസ്തവസന്മാര്‍ഗ്ഗശാസ്ത്രവും ദൈവശാസ്ത്രവും, ജീവിതത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന മനുഷ്യന്റെ വികാരവിചാരങ്ങള്‍, തുടങ്ങി മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളില്‍ മിക്കവയുടേയും പ്രമേയം.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക...