ഊട്ടിതമിഴ്‌നാട്ടിലെ പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും വലുതാണ്‌ ഊട്ടി. ക്വീന്‍ ഓഫ് ഹില്‍ സ്റ്റേഷന്‍സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഊട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗികനാമം ഉദഗമണ്ഡലം എന്നാണ്. ഊട്ടക്കമണ്ഡ് എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ വിളിച്ചിരുന്നത്; അതിന്റെ ചുരുക്കമാണ്‌ ഊട്ടി. ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മദ്രാസ് പ്രസിഡന്‍സിയുടെ വേനല്‍ക്കാല ആസ്ഥാനകേന്ദ്രമായാണ്‌ ഇതിനെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന അപൂര്‍വ്വം ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഒന്നാണിത്. മേട്ടുപ്പാളയം-ഊട്ടി നാരോ ഗേജ് തീവണ്ടി ലോക പൈതൃക സ്മാരകത്തിലൊന്നായി ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക...